KULLANICI İLAN ve SATIŞ SÖZLEŞMESİnealsak.com alan adlı sitemize üye olarak, aşağıda detayları sunulan Kullanıcı İlan ve Satış Sözleşmesini, tamamen okuduğunuzu ve bu sözleşme içerisinde yer alan koşul ve hükümleri kabul ettiğinizi, ve aynı zamanda onayladığınızı kabul ve beyan etmiş bulunmaktasınız.


1.TARAFLAR
İş bu sözleşme Birlik Mah. Şehit Sadık Erişen Sk. No:40/5 06550 Çankaya, Ankara adresinde yerleşik NeAlsak Elektronik Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi ile aşağıda detayları sunulan şartlar ve hükümler çerçevesinde Üye/Alıcı/Satıcı arasında akdedilmiştir.


İş bu Kullanıcı İlan ve Satış Sözleşmesi, ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan “nealsak.com Kullanıcı İlan ve Satış Sözleşmesi” bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme NeAlsak Elektronik Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi ile nealsak.com alan adlı siteye üye/kullanıcı olan gerçek veya tüzel arasında siteye üye olması ve sitenin bulunduğu elektronik sanal ortamda üye/kullanıcı tarafından onaylanması ile düzenlenir ve yürürlüğe girer.


Üye/Alıcı/Kullanıcı’lar ve nealsak.com web sitesi ve yönetimi hukuken bağımsız taraflardır. Bu nedenle, aralarında temsilcilik, ortaklık, işçi, işveren gibi bir bağ yoktur ve olamaz.


2.TANIMLAR
Site: Mülkiyeti NeAlsak Elektronik Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi ait olan www.nealsak.com alan adı ve bu alan adı altında, ilan listeleme ve satış hizmeti vermek üzere oluşturulan web sitesidir. Bu web sitesi aynı zamanda mobil ortam uygulamalarını da içermektedir.


Üye/Alıcı/Kullanıcı: Sitenin kullanım koşullarını kabul etmiş ve site tarafından istenilen bilgileri tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, site yönetimi tarafından onaylanarak, sitede sunulan hizmetlerden ve satıcı tarafından arz edilen mal/hizmetlerden faydalanacak 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler ve tüzel kişiler.


Satıcı: Sitede verilen hizmetleri kullanarak, kanunen sahibi bulunduğu mal ve/veya hizmetleri diğer Üye/Alıcı/Kullanıcı’lara satışa arz eden gerçek ve tüzel kişi/kişiler.


Site Hizmetleri: Üye/Alıcı/Kullanıcı/Satıcı’ların nealsak.com websitesi üzerinde sunulan hizmet ve uygulamalardan yararlanarak sözleşmede tanımlı işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacı ile verilen ilan listeleme, satış işlemlerinde güvenli ödeme koruma ve takibini sağlamaktır.
Satıcıların, site üzerinde açmış oldukları mağaza ve bu mağazada yayınlanan ürün ve işlemlerden, mevcut yasal mevzuat çerçevesinde alıcılara karşı satıcı sorumludur.


RİSK YOK – Görün Dokunun Onaylayın Sistemi: Siteye üye olarak, alıcı ve satıcı arasında düzenlenmiş olan satış sözleşmesinin ödeme (para transferi) kısmının yapılmasına yönelik olarak, sözleşme çerçevesinde belirtilen kural/koşullar içerisinde site tarafından verilen hizmettir.


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU KAPSAMI ve TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Sitede verilen hizmetler, Üye/Alıcı/Satıcı’ların kendileri arasında iletişimini sağlamak ve Üye/Alıcı/Satıcı’ların yaptıkarı işlemlerin karşılıklı olarak güvence altına almak ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.


3.1. Siteye başvuru sırasında Üye/Alıcı/Satıcı’ların gerçeğe uygun olmayan bilgiler verilmesi durumunda doğabilecek tüm zararlardan Üye/Alıcı/Satıcı’lar sorumludur. Üyelik işlemleri sırasında ve üyelik süresi boyunca gerçek ve tüzel kişilerden temin edilen bilgiler güvenli bir ortamda site tarafından saklanacaktır.

3.2. Üye/Alıcı/Satıcı’lar, site üzerinde ve mağazalarında yayınladıkları ilanlarla ve satışa sundukları ilgili her türlü ürün, bilgi ve içeriklerin doğruluğundan, gerçekliğinden ve mevcut yasalara uygunluğundan ve yasalara aykırılık yaratmayacağından, mevcut yasalara aykırılık içeren durumlarda doğacak her türlü maddi ve manevi tazminatlarda bizzat sorumludur ve sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı, sitenin ve site yönetiminin, bu gibi durumlarda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, satıcını site üzerinde yayınladığı bilgilerin doğruluğunu kontrol etme yükümlülük ve sorumluluğunun bulunmadığın kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.Site, yürürlükteki yasalar veya mahkeme kararı uyarınca talep gelmesi durumunda ilgili yasal düzenleme gereği, Üye/Alıcı/Satıcı’ların tüm bilgilerini yetkili makamlarla paylaşabilir. Bu ve bu gibi durumlarda Üye/Alıcı/Satıcı’lar her ne ad altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye/Alıcı/Satıcı’ların siteye erişiminde kullandıkları, kullanıcı adı, mağaza adı, şifre gibi bilgilerin güvenliği, saklanması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerden gizli tutulması ile ilgili hususlar tamamen Üye/Alıcı/Satıcı’ların sorumluluğundadır. Bu işlemlerin ihmal edilmesinden ve Üye/Alıcı/Satıcı’ların ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve uğrayacağı zararlardan sitenin, site yönetiminin ve site çalışanlarının doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur, sorumlu tutulamaz.

3.5.Sitenin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca yasalara uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar, Üye/Alıcı/Satıcı’lar, site dahilinde yaptıkları her işlemde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Site ve site yönetiminin hiçbir koşul ve şekilde, alıcı ve satıcı arasındaki satış akdinin tarafı değildir. Tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde, her ne ad altında olursa olsun, hiçbir işlem taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Üye/Alıcı/Satıcı’lar site üzerinde satışa sundukları ürün/hizmetlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde RİSK YOK – Görün-Dokunun-Onaylayın ve ödeyin sistemini kullanmak mecburiyetindedirler. Site, aksi halde site hiç sorumluluk kabul etmez.

3.7. Üye/Alıcı/Satıcı’lar site üzeri haricinde, iletişime geçerek satın alma talebine olumlu cevap vermeyecektir. Aksi durumlarda doğabilecek her türlü zararlarda Üye/Alıcı/Satıcı’lar doğrudan kendileri sorumlu olacaktır.

3.8.Site üzerinden işlem yapan satıcılar, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m.230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m.8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, öncelikle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere, diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle nedeni ile doğabilecek, her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri ödemeyi ve her türlü yasal sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini, ödeme araçlarını (kredi kartı/hesaba havale/eft) ve RİSK YOK – Görün-Dokunun-Onaylayın ve ödeyin sistemini kullanarak, site tarafından güvence altına alınmış, güvenli ortak havuz hesabına yapar.

3.9.1.Ürünün satıcı tarafından ürünü teslimi ve alıcı tarafından RİSK YOK –Görün-Dokunun-Onaylayın işlemi tatmamlanıncaya kadar, ürün bedeli yukarıda bahsedilen güvenli ortak havuz hesabında muhafaza edilir.

3.9.2.Alıcı ürün bedelini güvenli ortak havuz hesabına yaptıktan 3 iş günü ve ilave 24 saat içinde, Satıcının ürün gönderim bilgilerini girmesi gereklidir.

Alıcı, Satıcının siteye ürün gönderim bilgilerini girmesini müteakip 3 iş günü ve ilave 24 saat süre içerisinde teslim alıp, güvenli ortak havuz hesabında muhafaza edilen ürün bedelinin satıcının profilinde yer alan hesabına aktarılması için onay verir ve ürün bedeli satıcının hesabına site tarafında aktarılır.

Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi durumunda, söz konusu ürünü satıcıya kurallar çerçevesinde iade edeceğini, ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için siteye talepte bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı her hangi bir sebeple, iade edeceği ürünü satıcıya geri gönderdiği ve ürünün satıcı tarafından teslim alındığı onayını siteye bildirdiği taktirde güvenli ortak havuz hesabında muhafaza edilen ürüne ait bedeli, alıcının hesabına aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.3.Alıcı ve Satıcı., site üzerinde gerçekleşen, ilan yayın, alım, satım işlemlerinin her hangi bir aşamasında ve her ne şekil ve sebeple olursa olsun, ilanda yer alan bilgilerin doğruluğundan, alıcı ve satıcının ürünü alıp, satmaktan vazgeçmesinden, teslim edilip, edilememesinden ve/veya işlemlerin iptalinden nealsak.com site ve yönetiminin hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün olmadığı ve olmayacağını, bu sebeple doğabilecek her türlü maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10.Satıcı, sözleşme kapsamında, sitede yayınladığı ve satışa sunduğu ürünü sitede belirttiği özelliklere birebir uygun olarak, ayıpsız, hatasız, hasarsız ve zamanında site kuralları çerçevesinde göndereceğini, satışını yaptığı ürünün mülkiyetinin ve mülkiyet haklarının devredilmesi ile ilgili yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.11. Satıcı, Alıcının kendisine aktarılmak üzere sitenin güvenli ortak havuz hesabına göndermiş olduğu ürün bedelinin, KDV dahil hizmet komisyon bedelinin ve kesintilerinin yapılmasını müteakip, kalan tutarın satıcının site yönetimine bildirdiği banka hesabına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12.Site yönetimi, yasalara ve mevzuata uygun olmayan ürünleri ve ürünlere ait ilan yayın bilgilerini, yasaklı kelime v.b. işlemleri tespit etmesi halinde, söz konusu ürünü ve/veya ilanı siteden yayında kaldırma hakkına sahiptir. Böylesi bir durumda, satıcının site ve site yönetiminden zarar ve ziyan adı altında her hangi bir maddi manevi talepte bulunması söz konusu olmayıp, satıcı böyle bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.13.Site ve site yönetimi, sitede verilmekte olan hizmetlerden veya ürünlerden dolayı Üye/Alıcı/Satıcı’lar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, site yayın kurallarını ve sözleşme kurallarını uygulamaktan başka bir görev almaz.

3.14.Site ve site yönetimi, sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde yasaklanan ürünleri sitede satışa sunduğu tespit edilen Üye/Alıcı/Satıcı’ların üyelikleri site yönetimi tarafından süreli ve/veya süresiz olarak iptal edilebilir.

3.15. Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların site üzerinde kullandıkları üye adı, mağaza adı, ve ürünler için kullandıkları isimler ticari unvan, marka ve telif hakkına sahip olmayan ürünler. Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların bu madde ve ilgili yasa hükümlerine aykırı davranması durumunda bütün yasal sorumluluklar Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların kendisine ait olup, site yönetimi bu durumu fark ettiğinde ve/veya yasal bir talep olması durumunda, Üye/Alıcı/Kullanıcı’lara haber vermeden üyeliklerini geçici ve/veya tamamen iptal edebilir.

3.16.Site’de ilanı ve satışı yasaklanan ürünlerin listesi, “Yasaklı Ürünler” listesinde yayınlanmaktadır.

3.17. Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların, sitede yayınlanan “yasaklı ürünler” listesinde yer alan ürünlerden ilan girilmesi ve/veya satışının yapıldığının site yönetimi tarafından fark edilip tespit edilmesinden sonra, ilgili Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların ilan ve ürünleri ihbar edilmeden geçici veya tamamen siteden kaldırma yetkisi site yönetiminde olup, bu ilan ve ürünlere ait yayın ücretlerinin iade etmeme hakkı site yönetiminde saklıdır.

3.18. Üye/Alıcı/Satıcı’ların ve/veya sitede yapılan işlemlere ve Üye/Alıcı/Satıcı’ların profillerine yapılan yorumlar ve kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili bütün hukuki ve cezai sorumluluk yorumu yapan ve ekleyen kullanıcılara aittir. Site ve yönetimi bu yorumlarda dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez, etmeyecektir.

3.19. Üye/Alıcı/Kullanıcı’ların sitede yayınlamakta olduğu ürünlerin, T.C. TTK ve Gümrük Mevzuatına uygun ve yasal ithal işlemleri yapılmış ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.ÜCRETLENDİRME:
Üye/Alıcı/Satıcı’ların site üzerindeki ilan yayın bedeli ve RİSK YOK – Görün-Dokunun-Onaylayın ve ödeyin sistemini kullanım bedeli nealsak.com “Ücretlendirme” bölümünde yayınlanacaktır. Ücretler yayınlandığı sürece geçerli olacaktır.
Bu ücretlere ait değişiklikler, sitede ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve yayındaki hiçbir ilan veya hizmeti kapsamayacaktır.


5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
Üye/Alıcı/Satıcı’ların sanal ortamda onayladıkları bu sözleşme, tarafları sözleşme şartları çerçevesinde bağlar.


Site yönetiminin gerekli görmesi durumunda, tek taraflı olarak bu sözleşmede yer alan genel hizmet şart ve koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, nealsak.com web sitesinde ilan edilip yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.


6.GEÇERLİLİK SÜRESİ:
İş bu sözleşme, Üye/Alıcı/Satıcı’ların elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile devam eder. İlk periyodun tamamlandığı tarihten 15 gün önceden karşı tarafa yazılı ve/veya elektronik posta ile bildirimde bulunarak feshedilmediği taktirde sözleşme birer yıllık periyodlarla otomatik olarak devam eder.
Buna ek olarak, tarafların her hangi bir sebebe dayanmadan ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan karşı tarafa posta veya elektronik posta yolu ile bildirimde bulunarak dilediği her zaman sözleşmeyi fesh eder.


7.MÜCBİR SEBEPLER:
Kanunen mücbir sebep olarak kabul edilen bütün durumlarda, taraflar bu sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uymaması durumunda hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır.
Taraflar mücbir sebep hallerinde, hiçbir şekilde diğer taraftan, temerrüt, tazminat, gecikme bedeli vb hiçbir nam altında talepte bulunamayacaktır.


8.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanıp geçerli olacaktır.
Sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


9.YÜRÜRLÜK:
İş bu sözleşme 9 maddeden ve eklerinden oluşmaktadır ve Üye/Alıcı/Satıcı’ların elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer.


NeAlsak Elektronik Ticaret Hizmetleri Limited Şirketi
1.Ek: Yasaklı Ürünler Listesi


• Airbag ve ekipmanları
• Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
• Alkollü içecekler
• Ateşli silahlar ve bıçaklar
• Askeri teçhizat
• Canlı hayvan
• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
• Dinleme cihazları
• Hisse senedi, tahvil, bono
• İnsan ve diğer canlı organları
• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
• Kopya ve bandrolsüz ürünler
• Kültür ve tabiat varlıkları
• Maymuncuk ve kilit açıcılar
• Promosyon ürünleri
• Pornografik içerikli malzemeler
• Radar dedektörleri
• Reçeteli ilaçlar
• Lensler
• Gıda Takviyeleri
• Resmi kıyafetler ve üniformalar
• Sahte veya Replika ürünler
• Şans oyunları biletleri
• Telsiz ve komünikasyon cihazları
• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
• Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
• Uyuşturucu maddeler
• Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
• Yanıcı ve patlayıcı maddeler
• Yasaklı yayınlar
• Telif hakkına sahip olmayan ürünler
• İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
• Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler
• Kişilik Hakları
• Yasaklı Hayvan Türleri
• Ürün özelliği taşımayan satışlar
• Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
• Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları
• Uyuşturucu Maddeler
• Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
• Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
• Emniyet kemeri adaptörü